Datum objave: 26.01.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Visoka šola za zdravstvo, Poljanska cesta 26 a, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: asistent (šifra delovnega mesta D010001) za področje naravoslovnih predmetov
Delovno mesto razpisujemo za določen čas enega leta, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani fizik
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje biofizike
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Datum pričetka dela: 15. 2. 2009

5.  Rok za prijavo: 5 dni (od 27. 1. do 1. 2. 2009)

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ema Rebernik
Telefonska številka:01/ 300 -11-25
E-mail: