Datum objave: 03.02.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok prijave do 03. 02. 2009)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
 
VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT Z DOKTORATOM  za področje  EKOLOGIJA  (M/Ž) za določen čas s polnim delovnim časom -  do vrnitve delavke s porodniškega dopusta

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat bioloških znanosti
  • izvolitev v naziv asistent za področje Ekologija

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .


4. Rok za prijavo:  od 30. 01. 2009  do vključno 03. 02. 2009

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Marija  Potočnik Štupar
Telefonska številka: 01 256 69 94