Datum objave: 03.02.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA)  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT/-KA za področji Konstrukcijske in razvojne tehnike in Strojeslovje, stroji in naprave. 

Čas trajanja: določen čas, do 31.12.2011 in polni delovni čas

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba strojne smeri,
  • veljavni izvolitveni naziv asistent za habilitacijski področji
  • Konstrukcijske in razvojne tehnike in Strojeslovje, stroji in naprave,
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
  • uporaba računalniških orodij

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4. Rok za prijavo: 8 dni, do 11.02.2009

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Lojzka Baranašič
Telefonska številka: 01 4771 140
E-mail: