Datum objave: 06.02.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica UL: FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

1. Razpisano delovno mesto:
 
ASISTENT za področje nemškega jezika (šifra DM:D010001)
v nazivu asistent z doktoratom za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja jezikoslovja,
 • veljaven habilitacijski naziv za področje nemški jezik in  relevantna bibliografija,
 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • znanje slovenščine,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

3.Kratek opis del in nalog:

 • skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,
 • skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
 • izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konsultacije, govorilne ure,ipd.),
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4. Rok za prijavo:

5 dni, do vključno 10.02.2009

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: