Datum objave: 06.02.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica UL: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, Pot pomorščakov 4, Portorož

1. Razpisano delovno mesto:

Visokošolski sodelavec – asistent/ka za naslednje področje:
Asistent/ka za področje Prometne tehnologije.

Čas trajanja : določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja in polni delovni čas

2. Pogoji za opravljanje dela:

Od kandidatov  pričakujemo, da:

 • so zaključili univerzitetni študij tehnologije prometa ali transportne logistike,
 • imajo izvolitev v naziv asistenta/ke oziroma izpolnjujejo vse pogoje za pridobitev le tega,
 • imajo povprečno oceno izpitov in vaj (brez diplome) najmanj prav dobro 8.00,
 • da so vpisani  oz. se v naslednjem študijskem letu nameravajo vpisati na podiplomski študij,
 • imajo dokazilo o znanju enega svetovnega jezika,
 • imajo retorične sposobnosti, inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine študentov,
 • uporabljajo računalniška orodja.

3.  Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.  Rok za prijavo:

6.02.09  do 16.02.2009

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Robert Brsa
Telefonska številka: 05/67-67-110
E-mail: