Datum objave: 13.02.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

  UNIVERZITETNI UČITELJ  za področje Elektrotehnika (M/Ž)


za predmete: Prenos in razdeljevanje električne energije, Elektrifikacija, Postroji za transformacijo in prenos električne  energije in Elektroenergetska omrežja 
za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž).

2. Pogoji za opravljanje dela:

 •   doktor znanosti,
 •   izvolitev v naziv docent/izredni profesor/redni profesor za področje Elektrotehnika,
 •   znanje slovenskega in angleškega  jezika
 •   retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

3.  Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in
  visokošolskih  strokovnih izobraževalnih programov,
   
  organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z
  učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih
  izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri
  predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
   
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
   
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva
  študentom pri izdelavi diplomskih in drugih del,
   
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
   
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.).

4.  Rok za prijavo:
    90 dni od 13.2.2009
    Začetek dela: 1.10.2009

5.  Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
 E-mail: