Datum objave: 13.02.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:


   ASISTENT/-KA na Katedri za otorinolaringologijo za
   nedoločen čas z nepolnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: doktor medicine,
  • Veljaven pedagoški naziv za področje otorinolaringologija,
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.

Zaposlitev za nepolni delovni čas na UKC Ljubljana oz. v drugem učnem zavodu UL MF.
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
     
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih 
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu.

4. Rok za prijavo:
   8 dni, od 13. 2. 2009 do 21. 2. 2009.


5. Kontaktna oseba na članici:

  Ime in priimek: Mirjam Trček, univ. dipl. prav.
  Telefon: 01 543 7722
  Elektronski naslov: