UL AKADEMIJA ZA GLASBO, STARI TRG 34, 1000 LJUBLJANA,
razpisuje prosto delovno mesto docent za področje harfe s komorno igro.

Datum objave: 07.06.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

OPIS
  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
  • usmerjanje umetniškega oz. raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

POGOJI

  • Veljaven habilitacijski naziv: docent za področje harfe s komorno igro

ROK ZA PRIJAVO:
12. julij 2007

KONTAKTNA OSEBA:
tajnik Mojca Žugelj Marič, tel. št. 01/ 2427-306