Datum objave: 17.02.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

 ASISTENT/-KA za področji Konstrukcijske in razvojne tehnike in Strojeslovje, stroji in naprave. 
   
    Čas trajanja: določen čas dveh let in polni delovni čas
   

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba strojne smeri,
  • veljavni izvolitveni naziv asistent za habilitacijski področji Konstrukcijske in razvojne tehnike in Strojeslovje, stroji in naprave,         
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
  • uporaba računalniških orodij.


3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke.


4. Rok za prijavo: 8 dni, do 25.02.2009


5. Kontaktna oseba na članici:


    Ime in priimek: Lojzka Baranašič
    Telefonska številka: 01 4771 140
    E-mail: