Datum objave: 19.02.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA


Članica: FAKULTETA ZA ARHITEKTURO


1. Razpisano delovno mesto:

samostojni strokovni delavec VII/1
(delo v študentskem referatu - za določen čas enega lega z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas)

2. Pogoji za opravljanje dela:  

 • zahtevana izobrazba: visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba družboslovne smeri
 • funkcionalna znanja: organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • dve leti ustreznih delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje angleškega jezika.

3. Kratek opis dela in nalog: 

 • spremljanje vseh vrst javnih razpisov s področja študentskih zadev, strokovna priprava prijav nanje in spremljanje tovrstne problematike,
 • sodelovanje pri predstavitvah članice na internetu in računalniških mrežah s področja študijskih in študentskih zadev
  informacijsko svetovalno delo s študenti,
 • administrativno vodenje dodiplomskega, podiplomskega študija in specializacij,
 • priprava in oblikovanje seznama predavanj članice in oblikovanje drugih gradiv za študente,
 • izstavljanje računov za opravljene storitve po ceniku UL,
 • vodenje evidence o mednarodnem sodelovanju in o izmenjavi učiteljev, sodelavcev in študentov na podlagi pogodb
  s tujimi univerzami in ustanovami in na podlagi individualnih dogovorov.

4. Rok za prijavo: od 20.2.2009 dalje 8 dni

5. Kontaktna oseba na članici: 

Vili Ogrizek, univ.dipl.prav.
telefon:  01/2000 721
e-mail: