Datum objave: 19.02.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica UL: FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2


1. Razpisano delovno mesto:
 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ – LEKTOR ZA ITALIJANSKI JEZIK
za določen čas, za študijski leti 2009/20010 in 2010/2011,
delo s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetni diplomirani italijanist ali profesor italijanskega jezika,
  • veljaven habilitacijski naziv lektor/lektorica za italijanski jezik,
  • aktivno znanje slovenskega jezika,
  • strokovna in jezikovno didaktična usposobljenost.


3. Kratek opis del in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin lektoratov ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov,
  • izvajanje lektorskih oblik dela s študenti na dodiplomskih študijskih programih  (lektorske vaje in seminarji) ter na podiplomskih – specialističnih študijskih programih in drugih oblik pedagoškega dela,
  • pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov,
  • spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven.


4. Rok za prijavo:
do vključno  28.02.2009

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: