Datum objave: 19.02.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2


1. Razpisano delovno mesto:
 
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III
NA CENTRU ZA SOVENŠČINO KOT DRUGI/TUJI JEZIK,
PROGRAM ZALOŽNIŠTVO (m/ž)

za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja ,delo s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba slovenistične smeri,
 • produktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
 • obvladovanje računalniških programov v okolju Microsoft Office,
 • obvladovanje elektronskega založništva,
 • komunikativnost in organizacijske sposobnosti,
 • zaželene so delovne izkušnje s področja založništva in slovenščine kot drugega /tujega jezika.

3. Kratek opis del in nalog:

 • strokovno oblikovanje in razvoj programa ter usklajevanje strokovnega in organizacijskega dela,
 • priprava ter oblikovna in finančna izpeljava tiskov CSDTJ po letnem delovnem načrtu,
 • distribucija in prodaja publikacij v sodelovanju s knjigarno Filozofske fakultete,
 • priprava gradiv za svoje področje dela za seje sveta Centra in drugih strokovnih sestankov,
 • priprav analiz, poročil in razvojnih predlogov ter poslovnih poročil,
 • informiranje zainteresiranih izvajalcev o razpisih s svojega področja in svetovanje pri pripravi prijav,
 • izvajanje promocijske dejavnosti za svoje področje dela,
 • spremljanje strokovnih predpisov, spremljanje finančnega poslovanja za svoje področje dela,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v okviru delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

4. Rok za prijavo:

do vključno 28.02.2009

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: