UL FAKULTETA ZA ARHITEKTURO, ZOISOVA 12, 1000 LJUBLJANA, razpisuje delovno mesto docenta za področje arhitekture

Datum objave: 07.06.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

OPIS:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

POGOJI:

 • Zahtevana izobrazba /stopnja in smer: doktorat znanosti iz področje arhitekture oz. ekvivalent (po merilih UL)
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent za področje arhitekture,veljaven naziv UL.
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev in znanje slovenskega jezika

ROK ZA PRIJAVO:
12. julij 2007

KONTAKTNA OSEBA
dekan Peter Gabrijelčič, tel. št. 2000-762, 2000-752