UL Filozofska fakulteta, Aškerčeva c. 2, LJUBLJANA
razpisuje prosto delovno mesto docenta za področje bibliotekarstva.

Datum objave: 07.06.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

OPIS:

  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih,
  • vodenje ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
  •   usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
  • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmetov.

POGOJI:

  • doktorat znanosti s področja bibliotekarstva
  • veljaven habilitacijski naziv docenta za področje bibliotekarstva
  • retorične sposobnosti,
  • inovativnost
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

ROK ZA PRIJAVO:
12. julij 2007

KONTAKTNA OSEBA:
izr. prof. dr. Maja Žumer, predstojnica oddelka za bibliotekarstvo informacijsko znanost in knjigarstvo, tel. št.: 01/ 2411-372