UL FILOZOFSKA FAKULTETA, AŠKERČEVA C. 2, LJUBLJANA
razpisuje prosto delovno mesto visokošolskega učitelja - docent za češko književnost.

Datum objave: 07.06.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

OPIS:

 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmetov.

POGOJI:

 • doktorat znanosti s področja jezikoslovja ali literarnih ved
 • veljaven habilitacijski naziv docenta za področje češke književnosti
 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • znanje slovenščine
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

ROK ZA PRIJAVO:
12. julij 2007

KONTAKTNA OSEBA:
doc. dr. Niko Jež, prodekan Filozofske fakultete, tel. št.: 040/ 214-940