Datum objave: 25.02.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


1. Članica:  FAKULTETA ZA UPRAVO

2. Razpisano delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 -III

Delovno mesto se razpisuje za določen čas, predvidoma za čas enega leta, zaradi daljše odsotnosti delavke, poskusno delo traja 3 mesece.

3. Pogoji za opravljanje dela:

 univerzitetna izobrazba družboslovne smeri, 3 leta delovnih izkušenj, aktivno znanje angleškega jezika, znanje za uporabo računalniških programov, organizacijske sposobnosti, komunikativnost.

4. Kratek opis dela in nalog:

Samostojno opravljanje del in nalog na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti fakultete:

  • spremljanje in izračun R&R količnika za zaposlene na fakulteti,
  • sodelovanje pri pripravi letnega plana znanstveno-raziskovalne dejavnosti,
  • delo v zvezi s posameznimi raziskovalnimi projekti fakultete - priprava pogodb, predračunov,
  • spremljanje finančnega stanja prilivov in odlivov v sodelovanju z računovodsko-finančno službo občasno
    obveščanje uporabnikov glede novosti in sprememb sodelovanje pri oblikovanju in pripravi faznih poročil,
  • razni dopisi, izpolnjevanje obrazcev in poročil sodelovanje pri pripravi morebitnih letnih planov projektov in
    letnih ter končnih poročil,
  • priprava zapisnikov s področja znanstveno raziskovalne dejavnosti.


5. Rok za prijavo:
do vključno 25.2.2009

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov:
Fakulteta za upravo, Mateja D. Murgelj, Gosarjeva ulica 5,1000 Ljubljana ali na elektronski naslov.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
Telefonska številka: 01 5805 560
El. nasl.: