UL FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, JADRANSKA UL. 19, 1000 LJUBLJANA, razpisuje prosto delovno mesto visokošolski učitelj – docent ali izredni profesor za področje matematike.

Datum objave: 07.06.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

OPIS:

 • organiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev dodeljenih predmetov (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri dodeljenih predmetih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško oz. znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.).

POGOJI:                            

 • zahtevana izobrazba (stopnja, smer): doktorat znanosti s področja matematike,
 • veljaven habilitacijski naziv: docent ali izredni profesor za področje matematike,
 • tehtna in mednarodno preverjena raziskovalna dejavnost, praviloma na enem od naslednjih področij: kompleksna analiza več spremenljivk, permutacijske grupe in simetrijske lastnosti kombinatoričnih objektov, topologija nizkih dimenzij in Seiberg-Wittnove invariante,
 • predanost pedagoškemu delu ter zavzetost za doseganje odličnosti pri poučevanju in svetovanju študentom,
 • obvladovanje komunikacije v slovenščini in angleščini,
 • izkušnje pri pedagoškem delu na univerzi.

ROK ZA PRIJAVO:
12. julij 2007

KONTAKTNA OSEBA:
Anita Bartol, tel. št.: 01/ 4766-515