Datum objave: 03.03.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: 

Visokošolski učitelj NA KATEDRI ZA JAVNO ZDRAVJE
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom  

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • Doktorat  znanosti
  • Veljaven učiteljski pedagoški naziv za področje Javno zdravje
  • Znanje slovenščine
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.


3. Kratek opis del in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
  • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4. Začetek dela:


1. 7. 2009


5. Rok za prijavo:
90 dni, od 3. 3. 2009

6. Kontaktna oseba na članici:
 
Ime in priimek: Predstojnik Katedre za javno zdravje prof. dr. Marjan Bilban
Telefonska številka: 01 543 7540