UL FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA UL. 22, 1000 LJUBLJANA, razpisuje prosto delovno mesto Visokošolski učitelj - Docent, izredni ali redni profesor za področje biokemije.

Datum objave: 07.06.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

OPIS:

Razumevanje osnov iz biokemije športne vadbe je ključno za razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost športnikov, saj biokemijske lastnosti celic določajo odziv organizma na telesno vadbo. Za športnike je pomembno, da poznajo osnove biokemijskih procesov, ki določajo proizvodnjo in porabo energije, mehanizme utrujenosti (ob pretreniranosti), dedne zasnove, ki omogočajo razvoj športnikov, posebej pa še vnos hraniv in dovoljenih in nedovoljenih poživil. Poznavanje biokemičnih mehanizmov omogoča razumevanje vpliva v telo vnesenih substanc na športne dosežke in na možne kratkotrajne in dolgotrajne posledice. Poznavanje osnov biokemijskih procesov pomaga tudi k razumevanju nekaterih sodobnih mehanizmov diagnostike in zdravljenja, s katerimi se pogosto srečujejo športniki, trenerji in učitelji športne vzgoje.

Opis delovnega mesta:

 • Oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov (Biokemije športne vadbe ter sorodnih vsebin) ter sodelovanje pri pripravi novih programov v skladu z ustreznimi akademskimi zahtevami
 • Organiziranje ali vodenje (soorganiziranje) vseh aktivnosti in osebja (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev) v skladu z učnim načrtom; koordinacija dela, ki omogoča kvalitetno in časovno usklajeno vodenje pouka
 • Predavanja študentov, priprava in vodenje vseh oblik pouka znotraj kontaktnih ur s študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji
 • Priprava univerzitetnih učbenikov in študijskega gradiva
 • Vodenje, popravljanje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov
 • Usmerjanje raziskovalnega dela študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplom na dodiplomski in podiplomski stopnji
 • Vodenje znanstveno raziskovalnega dela na področjih biokemije, molekularne biologije, genetike in fluorescenčne mikroskopije
 • Načrtovanje, organizacija in razvoj novih biokemijskih laboratorijev
 • Sledi najnovejšim dosežkom stroke na področju raziskovalnega in pedagoškega dela
 • Sodeluje v komisijah in odborih in pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije diplome, priprava ekspertiz, itn.)

POGOJI:

 •   Docent / Izredni profesor / Redni profesor iz področja biokemije

ROK ZA PRIJAVO:
12. julij 2007

KONTAKTNA OSEBA:
tajnik fakultete Igor Smolić, univ. dipl. prav., tel. št.: 01/ 5207-732