CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI
Trg republike 3
1000 Ljubljana

Datum objave: 04.03.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta


Pogoji

Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati naslednje pogoje: državljanstvo Republike Slovenije, univerzitetna izobrazba, bibliotekarski izpit, vsaj pet let delovnih izkušenj z vodstvenimi deli v knjižničarstvu ali drugi informacijski oziroma drugi sorodni dejavnosti, izkušnje s sodelovanjem z univerzo, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Trajanje zaposlitve in datum začetka zaposlitve

Mandat direktorja/direktorice traja pet let; po preteku tega časa je možno ponovno imenovanje.

Rok za prijavo

14 dni

Ostalo

Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev in kratko vizijo delovanja in razvoja CTK v prihodnjih letih naj kandidati/kandidatke pošljejo na naslov: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, s pripisom ?NE ODPIRAJ ? Razpis za direktorja?. Kandidati/kandidatke bodo o izidu razpisa obveščeni v tridesetih dneh.