Datum objave: 06.03.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(06.03. 2009)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT ZA PODROČJE GENETIKA (M/Ž) za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba : univ.dipl.inž.zoot.
  • izvolitev v naziv asistent

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .


4. Rok za prijavo:

od 06.03.2009  do vključno 10.03.2009

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Irena Nekrep
Telefonska številka: 01 721 78 07
E-mail: