UL FAKULTETA ZA UPRAVO, GOSARJEVA UL. 5, 1000, LJUBLJANA razpisuje prosto delovno mesto VISOKOŠOLSKI UČITELJ - DOCENT za področje javne uprave.

Datum objave: 07.06.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

OPIS:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd,)
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenosti oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

POGOJI:

 • Zahtevana izobrazbe (stopnja in smer): doktorat znanosti s področja prava
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent za ustrezno habilitacijsko področje oz. predmet
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
 • Delovne izkušnje: /
 • Poskusno delo: / 

ROK ZA PRIJAVO:
12. julij 2007

KONTAKTNA OSEBA:
Lilijana Gačnik, univ. dipl. prav., tel. št. 01/5805-500