Datum objave: 13.03.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:


ASISTENT/-KA na Katedri za psihiatrijo za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: dr. med.
  • Veljaven pedagoški naziv za področje Psihiatrija.
  • Zaposlitev za nepolni delovni čas na Psihiatrični kliniki oz. v drugem učnem zavodu UL MF.
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
  • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4. Rok za prijavo:
8 dni, od 13. 3.2009 do 21. 3. 2009.


5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek:Mirjam Trček, univ. dipl. prav.
Telefon: 01 543 7722
Elektronski naslov: