Datum objave: 13.03.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo


1. Razpisano delovno mesto:

visokošolski učitelj za področje organske kemije na katedri za organsko kemijo za nedoločen čas in s polnim delovnim časom


2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti, veljavni naziv docent,
  • izredni profesor, redni profesor za področje organske kemije, pridobljen na Univerzi v Ljubljani, 
  • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, aktivno znanje slovenskega jezika


3. Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
  • predavanja študentom in vodenje seminarjev na dodiplomskem študiju,
  • individualno delo s študenti  kot so konzultacije, tutorstvo, govorilne ure ipd.,
  • preizkušanje znanja študentov kot so izpiti, kolokviji, seminarske naloge, zagovori ipd.,
  • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi doktorskih, magistrskih, diplomskih in drugih del, znanstveno raziskovalno delo.


4. Rok za prijavo:

Od  13. 3. 2009   do 13. 6. 2009


5. Kontaktna oseba na članici:


Ime in priimek: dekan prof. dr. Stane Pejovnik
Telefonska številka: 2419-350
E-mail: