Datum objave: 17.03.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: 

VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I)
(za informacijski sistem) /šifra DM: J017935/
Tarifni razred: VII/2
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba računalniške smeri – smer informatik
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • poznavanje računalniške opreme
 • poznavanje sistemske analize
 • znanje angleškega jezika
 • 4 leta vodstvenih delovnih izkušenj
 • organizacijske sposobnosti, komunikativnost

3. Opis dela in nalog:

Splošen opis:

 • organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju
 • nadzira in koordinira dela drugih delavcev
 • sodeluje in usklajuje naloge službe rektorata
 • izvršuje sklepe organov univerze
 • koordinira in vodi postopke za univerzo
 • predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe rektorata
 • svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • organizira, razporeja in vodi delo službe na področju sistemske infrastrukture
 • sodeluje pri snovanju in izdelavi specifikacij novih informacijskih aplikacij (storitev)
 • spremlja delovanje obstoječih aplikacij in izvedbo novih projektov v IS UL
 • koordinira in vodi sodelovanje informatikov na Upravi UL
 • sodeluje pri uvajanju novih aplikacij
 • usklajuje izmenjavo podatkov med rektoratom in članicami
 • skrbi za operativnost računalniškega sistema
 • pripravlja in uvaja nove tehnologije v sistemsko infrastrukturo
 • skrbi za sistemsko infrastrukturo za nove aplikacije
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.


4. Rok za prijavo:

17.3.2009 – 22.3.2009
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku
pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljani.

5. Kontaktna oseba na tajništvu (rektoratu):

Ime in priimek: Renata Bogataj Špenko
Telefonska številka: 01 / 24 18 596
E-mail: