Datum objave: 19.03.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok  90 dni od objave)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Ljubljana, Večna pot 111

1. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ  za področje FIZIČNA ANTROPOLOGIJA za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž)

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktor znanosti
 • izvolitev v naziv docent ali izredni profesor ali redni profesor za področje
 • Fizična antropologija
 • znanje slovenskega in angleškega  jezika
 • retorične sposobnosti,inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

4. Rok za prijavo: 

90 dni od objave (19.03.2009 do 18.06.2009)
Pričetek dela: 01.10.2009
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Marija Potočnik Štupar
Telefonska številka: 01 256 69 94
E-mail: