Datum objave: 19.03.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok 24.03.2009)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale


1. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT ZA PODROČJE GENETIKA ali BIOTEHNOLOGIJA (M/Ž) za določen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti
  • izvolitev v naziv asistent

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4. Rok za prijavo:

od 20.03.2009 do vključno 24.03.2009

5. Kontaktna oseba na članici:

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.