Datum objave: 20.03.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT/-KA na Katedri za stomatološko protetiko za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: doktor dentalne medicine
  • Veljaven pedagoški naziv za področje Stomatološko protetiko
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo
  • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4. Rok za prijavo:
5 dni, od 30. 3. 2009 do 25. 3. 2009.


5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mirjam Trček, univ. dipl. prav.
Telefon: 01 543 7722
Elektronski naslov: