Datum objave: 17.03.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Visoka šola za zdravstvo, Poljanska cesta 26 a, 1000 Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

Sestavljeno delovno mesto:

 • Znanstveni sodelavec za področje zdravstvene ekologije in nadzorstva, šifra delovnega mesta H019007 – delež zaposlitve 75 % polnega delovnega časa,
 • Visokošolski učitelj za področje zdravstvene ekologije in nadzorstva, šifra delovnega mesta D019001 –  delež zaposlitve 25 % polnega delovnega časa.
 • Delovno mesto razpisujemo za določen čas dveh let.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Pogoji za opravljanja dela na delovnem mestu Znanstveni sodelavec:
 • Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti
 • Veljaven habilitacijski naziv: znanstveni sodelavec ali docent za področje sanitarnega inženirstva
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost.
 • Pogoji za opravljanja dela na delovnem mestu Visokošolski učitelj:
 • Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent za področje sanitarnega inženirstva
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.


2. Kratek opis dela in nalog:

 • Opis dela in nalog za delovno mesto Znanstveni sodelavec:
 • znanstvenoraziskovalno delo
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.
 • Opis dela in nalog za delovno mesto Visokošolski učitelj:
 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4. Datum pričetka dela:
1. 5. 2009

5.  Rok za prijavo:
5 dni (od 17.3. do 22.3.2009)

6. Kontaktna oseba na članici:

    Ime in priimek: Ema Rebernik
    Telefonska številka:01/ 300 -11-25
    E-mail:kadrovska@vsz.uni-lj.si