Datum objave: 03.04.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

1.     Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/-KA na Inštitutu za fiziologijo za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2.     Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: dr. med., univ. dipl. biol., univ. dipl. fiz.
  • Veljaven pedagoški naziv za področje Fiziologija
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo
  • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.     Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.    Rok za prijavo:

8 dni, od 3. 4. 2009 do 11. 4. 2009.


5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: predstojnik Inštituta prof. dr. Vito Starc
Telefon: 01 543 7500