Datum objave: 06.04.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2


1. Razpisana delovna mesta:

 • učitelj/učiteljica slovenščine kot drugega ali tujega jezika v študijskem letu 2009/2010
 • na Univerzi v Lodžu, Poljska ;  
 • na Univerzi v Pekingu, Kitajska;
 • na Univerzi v Trstu, Italija;
 • na Univerzi v Zagrebu, Hrvaška.

za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja , delo s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri;
 • s potrdilom dokazano produktivno znanje jezika države gostiteljice oziroma enega od svetovnih jezikov, ki je pretežno v rabi na univerzi države gostiteljice;
 • zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika;
 • zaželene delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
 • poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

3. Kratek opis del in nalog:

 • sooblikovanje in posodabljanje učne vsebine lektorata in prilagajanje zahtevam specifičnim univerzitetnim in visokošolskim programom države gostiteljice,
 • učiteljsko delo v skladu s programom države gostiteljice in v skladu z javno veljavnim programom Slovenščine za tujce,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke,
 • vzdrževanje rednih delovnih stikov s strokovnim delavcem na STU in predsednikom programa,
 • obvešča kadrovsko službo fakultete o formalnopravnih problemih svojega delovanja v tujini in o spremembah svojega zdravstvenega stanja,
 • ob koncu študijskega leta pripravi poročilo o delovanju lektorata v preteklem štud.letu,
 • obvešča STU o prireditvah in dogodkih povezanih z lektoratom,
 • spremlja razvoj stroke in se stalno strokovno spopolnjuje na področju poučevanja slovenščine kot drugega/tujega jezika,
 • sodeluje z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi  RS v državi gostiteljici.

4. Rok za prijavo:
do vključno 11. 4. 2009

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: mag. Mojca Nidorfer Šiškovič
Telefonska številka: 241 86-75