Datum objave: 08.04.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok prijave do  11. 04. 2009)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Večna pot 111,
1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT za področje  GENETIKA (M/Ž) za določen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba
  • izvolitev v naziv asistent za področje Genetika

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .


4. Rok za prijavo: 

od 07. 04. 2009  do vključno 11. 04. 2009
Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Marija  Potočnik Štupar
Telefonska številka: 01 256 69 94