Datum objave: 10.04.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA)  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI/A UČITELJ/ICA – PREDAVATELJ/ICA VII/2-2 za
  področje angleškega jezika.
 • Čas trajanja: določen čas dveh let in polni delovni čas


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba – univerzitetni diplomirani anglist,
 • veljavni izvolitveni naziv predavatelj za področje angleški jezik,
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela
 • in dela sodelavcev, aktivno znanje slovenskega jezika,
 • uporaba računalniških orodij.


3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4. Rok za prijavo:
8 dni, do vključno 18.04.2009


5. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek: Lojzka Baranašič
    Telefonska številka: 01 4771 140
    E-mail: