Datum objave: 16.04.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI/A UČITELJ/UČITELJICA
 • za področje geologije
 • za nedoločen čas, s polnim  delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
  doktorat znanosti
 • Veljaven habilitacijski naziv:
  docent, izr. prof. ali redni prof. za habilitacijsko področje  geologija
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
  retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
 • Delovne izkušnje:/
 • Poskusno delo:/

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:

90 dni (do 16.7.2009)

5. Kontaktna oseba na članici:

doc. dr.  Marko Vrabec, tel. 244 5412 ali 470 4632
marko.vrabec @ntf.uni-lj.si