Datum objave: 21.04.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Fakulteta za elektrotehniko
     Tržaška cesta 25
     1000 Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

 • Asistent z nazivom asistent z magisterijem za področje Elektrotehnika (M/Ž)
 • za predmete: Osnove elektrotehnike I in Osnove elektrotehnike II

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike
 • ustrezen habilitacijski naziv za področje Elektrotehnika
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti
 • uporaba računalniških orodij

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri
  predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih
  pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo
  pedagoškega in raziskovalnega dela, 
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno
  delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:

    21.4.2008 do 26.4.2009

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail:  vera.wabra fe.uni-lj.si