Datum objave: 24.04.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

 • POMOČNIK GLAVNEGA TAJNIKA UNIVERZE VII/2
  (za informatiko) /šifra DM: J017902/
 • Tarifni razred: VII/2
  Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
  Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba računalniške, naravoslovno tehnične ali sorodne smeri
 • aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • 5 let vodstvenih delovnih izkušenj
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti, komunikativnost

3.    Opis dela in nalog:

Splošen opis:

 • sodeluje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih služb rektorata
 • v skladu s sklepi organov univerze in veljavnimi predpisi opravlja naloge s svojega delovnega področja,
 • izvršuje na svojem področju in po navodilih rektorja, prorektorjev in glavnega tajnika sprejete sklepe organov univerze in delovnih teles,
 • pripravlja predloge sklepov za organe UL na svojem delovnem področju,
 • pripravlja osnove za splošne akte univerze,
 • samostojno vodi zadeve različnih področij,
 • sodeluje z rektorjem, prorektorji, glavnim tajnikom in drugimi vodji univerzitetnih služb pri reševanju aktualnih vprašanj vodenja in tekočih nalog
 • na svojem delovnem področju svetuje in nudi strokovno pomoč tajnikom članic univerze in drugim zaposlenim v tajništvih ali na članicah,
 • opravlja naloge po navodilih, sklepih in smernicah, ki jih določi rektor, prorektorji, glavni tajnik ali senat UL.

Podrobnejši opis:

 • organizira, razporeja in vodi delo univerzitetne službe za informatiko,
 • po navodilih prorektorja za področje finančno gospodarskih zadev na svojem področju izvršuje sprejete sklepe organov univerze in delovnih teles,
 • pripravlja predloge sklepov za organe UL na svojem področju,
 • organizira pripravo statističnih informacij za zunanje interesente,
 • sodeluje pri pripravi informacij za potrebe sistema financiranja,
 • koordinira sodelovanje med posameznimi informacijskimi aplikacijami in projekti,
 • na svojem delovnem področju svetuje in nudi strokovno pomoč tajnikom članic univerze in
 • drugim zaposlenim v tajništvih ali na članicah,
 • sodeluje z drugimi vodji univerzitetnih služb pri reševanju aktualnih vprašanj  vodenja in tekočih nalog tajništva univerze,
 • opravlja druge naloge po navodilih nadrejenega.

4. Rok za prijavo:

 • 24.4.2009 – 5.5.2009

 
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljani.

5. Kontaktna oseba na tajništvu (rektoratu):

Ime in priimek: Renata Bogataj Špenko
Telefonska številka: 01 / 24 18 596
E-mail: