Datum objave: 28.04.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
              Jamova cesta 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

 • Pomočnik tajnika fakultete (J017903)
 • za določen čas enega leta in možnostjo podaljšanja, s polnim delovnim časom in
  3-mesečnim poskusnim delom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetni diplomirani ekonomist
 • 3 leta delovnih izkušenj
 • poznavanje področja javnih naročil
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • organizacijske sposobnosti, komunikativnost
 • znanje angleškega jezika

3. Kratek opis dela in nalog:

 • sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot tajništva,
 • priprava strokovnega gradiva in sodelovanje v organih fakultete,
 • sodelovanje  v postopkih javnih naročil,
 • kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev,
 • sodelovanje pri izdelavi finančnih planov fakultete,
 • spremljanje predpisov s finančnega področja in področja javnih naročil.

4. Rok za prijavo:

(vpiše se rok in datum izteka objave)
Datum objave: 28.4.2009, rok 8 dni; do 6.5.2009

5. Kontaktna oseba na članici:


Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: