Datum objave: 12.05.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000 LJUBLJANA


Ljubljana, dne 12. 5. 2009


ZADEVA: Javna mednarodna objava prostega delovnega mesta

  • Univerzitetni/a učitelj/ica – docent/ka za področje petja (1 delovno mesto)
    Zaposlitev je za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom

Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti oziroma priznanje pomembnih umetniških del
  • Veljaven habilitacijski naziv: docent/ka za področje petja

Kratek opis del in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
  • usmerjanje umetniškega oz. raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del


Rok za prijavo je 90 dni od objave

Kontaktna oseba: tajnik Mojca Žugelj Marič

Dekan
Red. prof. mag. Pavel Mihelčič