Datum objave: 08.06.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

 • JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

 • Visokošolski učitelj – docent oz. izredni profesor (m/ž)


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Aktivno znanje slovenskega jezika,
 • tekoče znanje angleškega jezika,
 • veljavna odločba o izvolitvi v naziv docenta oz. izrednega profesorja za področje komunikologije izdana na Univerzi v Ljubljani.
 • Zahteva se znanje in bibliografija s področja medijskih sistemov,
 • komuniciranja in globalizacije ter medijev in družbenih manjšin,
 • Zaželjene so izkušnje z vodenjem mednarodnih raziskovalnih projektov.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:

 5.6.2009 do 4.9.2009
(vpiše se rok in datum izteka objave)


5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Golob
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: