Datum objave: 10.06.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2


1. Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ  ZA PODROČJE KLASIČNE ARHEOLOGIJE
 • za določen čas,  za študijski leti 2009/2010 in 2010/2011.
 • Zaposlitev je za delo s krajšim delovnim časom od polnega, 32 ur tedensko.


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja  s področij arheologije ali umetnostne zgodovine
 • aktivno znanje slovenskega jezika
 • zahteva se znanstvene reference s področja klasične arheologije in/ali antične umetnosti
 • retorične sposobnosti
 • inovativnost
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3. Kratek opis del in nalog:

 • skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,
 • skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
 • izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konsultacije, govorilne ure,ipd.),
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4. Rok za prijavo:
90 dni, do vključno 9. 9. 2009

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: izr. prof. dr. Predrag Novaković, predstojnik oddelka za arheologijo Filozofske fakultete
Telefonska številka: 241 1566
E-mail: