Datum objave: 12.06.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1.     Razpisano delovno mesto:

 • Visokošolski sodelavec - Asistent za področje razvojne psihologije (M/Ž) za nedoločen čas od 01.10.2009.
 • ASISTENT za področje razvojne psihologije (M/Ž)
 • Šifra delovnega mesta: D010001
 • Tarifni razred: VII/2
 • Šifra naziva: 3
 • Naziv: Asistent

2.     Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: univ. dipl. psiholog
 • Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje razvojne psihologije.

3.     Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.     Rok za prijavo:

 30 dni od objave
 do 11.07.2009

5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Barbara Mlakar
Telefonska številka: 01 / 5892 305
E-mail: