UL, VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO, POLJANSKA CESTA 26 A, LJUBLJANA objavlja prosto delovno mesto visokošolskega sodelavca – asistenta za področje mikrobiologije s parazitologijo.

Datum objave: 18.09.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

Delovno mesto razpisujemo za določen čas dveh let, s polnim delovnim časom. Pričetek dela 1.11.2007.

OPIS:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

POGOJI:

 • Zahtevana izobrazba: magisterij znanosti
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za ustrezno habilitacijsko področje

ROK ZA PRIJAVO:  3.10.2007

KONTAKTNA OSEBA:
dr. Zore Anamarija, univ.dipl.biol., tel.št.: 041/698 651