Datum objave: 17.06.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


ČLANICA: EKONOMSKA FAKULTETA

1. RAZPISANO DELOVNO MESTO:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje denarja in financ (M/Ž) v nazivu docent,
 • izredni profesor ali redni profesor (3 delovna mesta)
 • Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi s 01.10.2009 za nedoločen čas s polnim delovnim časom.


2. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA:

 • doktorat znanosti z ustreznega področja,
 • veljaven habilitacijski naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja za področje denarja in financ,
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • znanje slovenskega jezika.


3. KRATEK OPIS DELA IN NALOG:

 • V skladu z nacionalnim programom visokega šolstva v okviru rednega dodiplomskega študija:
 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih preizkusov;
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta, in so nujna za izvajanje pedagoškega procesa na fakulteti.


4. ZAČETEK DELOVNEGA RAZMERJA:
01.10.2009


5. ROK ZA PRIJAVO:
90 dni od dneva objave oz. do 19.9.2009


6. KONTAKTNA OSEBA NA ČLANICI:
Ime in priimek: Tamara Kaše
Telefonska številka:01 5892 437
E-mail: