Datum objave: 18.06.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

 • Visokošolski učitelj – docent za področje Matematika
 • Šifra delovnega mesta: D019001
 • TR: IX
 • N: 3
 • PR: 43-48
 • Delovno mesto za nedoločen čas s polnim delovnim časom od 01.10.2009

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Univerzitetna izobrazba: doktorat znanosti.
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent/ka za področje Matematika
 • Glede na predvideno pedagoško delo je zaželjeno raziskovalno delovanje na področju diskretne in računalniške matematike. Kandidat/ka mora izkazati kompetence za pedagoško delo in vzgojo bodočega učiteljskega kadra.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke.

4. Rok za prijavo:

60 dni od datuma objave (pisne vloge z življenjepisom)

Iztek: 17.8.2009

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Pika Mihelič
Telefonska številka: 01/5892-305
E-mail: