Datum objave: 22.06.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  (MEDNARODNA)  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

1.  Razpisano delovno mesto:

 • Visokošolski učitelj(za področje arhitekture)
 • za določen čas dveh let s polnim delovnim časom

2.  Pogoji za opravljanje dela:  

 • zahtevana izobrazba: doktorat znanosti ali priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture
 • veljaven habilitacijski naziv: docent za področje arhitekture
 • funkcionalna znanja: retorične sposobnosti, inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in
 • dela sodelavcev

3.  Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke

4.  Rok za prijavo:    
90 dni od objave 


5.  Kontaktna oseba na članici:  
Vili Ogrizek, univ.dipl.prav.
telefon: 01/2000 721
e-mail: