Datum objave: 22.06.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2


1. Razpisano delovno mesto:

  • ASISTENT VII/2 v nazivu Asistent
  • za določen čas, za študijski leti 2009/2010 in 2010/2011, z delo s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko


2. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba slovenistične smeri
  • izvolitev v naziv asistenta za slovensko književnost


3. Kratek opis del in nalog:

  • izvajanje teoretskih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze,
  • opravljanje drugih dela po odredbi neposredno predpostavljenega vodje oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4. Rok za prijavo:
8 dni, do vključno 29 06.2009

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: