Datum objave: 24.06.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:
 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ NA KATEDRI ZA STOMATOLOŠKO PROTETIKO
Za nedoločen čas, z nepolnim delovnim časom 

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat  znanosti
 • Veljaven učiteljski pedagoški naziv za področje Stomatološka protetika
 • Znanje slovenščine
 • Zaposlitev za nepolni delovni čas v UKC Ljubljana oziroma v drugem učnem zavodu UL MF.
 • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
 • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3. Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4. Začetek dela:
1. 10. 2009


5.    Rok za prijavo:
90 dni, od 23. 6.  2009

6.     Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Predstojnik Katedre za stomatološko protetiko doc. dr. Igor Kopač. dr. dent. med.
Telefonska številka: 01 522 4371