Datum objave: 24.06.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok  90 dni od objave )


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Ljubljana, Večna pot 83

1. Razpisano delovno mesto:

  • VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT  za področje Ekologija divjadi in upravljanje s populacijami prostoživečih živali za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž)

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktor znanosti  
  • izvolitev v naziv docent za področje Ekologija divjadi in upravljanje s populacijami prostoživečih živali


3. Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
  • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
  • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

4. Rok za prijavo:

od 26.06.2009  do vključno 25.09.2009 (90 dni)

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Tina Košnjek
Telefonska številka: 01 423 11 61