Datum objave: 24.06.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
Visokošolski sodelavec - Asistent za področje razvojne psihologije (M/Ž) za določen čas od 01.10.2009 do 4.6.2010, za 6 pedagoških ur tedensko
ASISTENT za področje razvojne psihologije (M/Ž)
Šifra delovnega mesta: D010001
Tarifni razred: VII/2
Šifra naziva: 3
Naziv: Asistent

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zatevana izobrazba: univ. dipl. psiholog

Ostali pogoji:

 • povprečna študijska ocena nad 8
 • dokazilo o aktivnem znanju enega od svetovnih jezikov

Prednost imajo kandidati z izkušnjami vodenja skupin otrok ali mladostnikov

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 30 dni -  do 26.7.2009

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Barbara Mlakar
Telefonska številka: 01 / 5892 305
E-mail: