Datum objave: 29.06.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

1. Visokošolski/ka učitelj/ica v nazivu docent/ka (D019001 IX 3) za področje harmonike (2 delovna mesta)

Zaposlitev je za nedoločen čas, s polovičnim (50 %) delovnim časom
Sklenitev delovnega razmerja: 1.10.2009
Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti oziroma priznanje pomembnih umetniških del
Veljaven habilitacijski naziv: docent za  področje harmonike

Kratek opis del in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
  • usmerjanje umetniškega oz. raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del


Rok za prijavo je 90 dni od objave.

Kontaktna oseba:
Tajnik Akademije za glasbo
Mojca Žugelj Marič